Những thực phẩm các cặp vợ chồng muốn có con cần tránh

Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi thành thân đều mong muốn có con, nhưng thời gian dài phải đợi vì ước muốn chưa thành. Ở trong trường hợp này cần phải chú ý, nếu qua một thời gian một mực thì phải đến bệnh viện rà.Dưới đây là những thực phẩm gây khó thụ…